Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna to usługa, która polega na zgromadzeniu informacji na temat drzew i krzewów, występujących w obszarze inwestycji. W sposób szczególny jest wymagana w przypadku konieczności wycięcia roślinności wysokiej na placu przyszłej budowy.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Ekspertyza przyrodnicza, będąca efektem przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej, jest najczęściej elementem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Zawiera wykaz drzew i krzewów z przynależnością do gatunku wraz z określoną pierśnicą drzewa oraz oszacowanym jego wiekiem, powierzchnią krzewu oraz informacją o stwierdzonych siedliskach zwierząt bezkręgowych, ptaków i nietoperzy, podlegających ochronie prawnej. Lokalizacja wszystkich drzew i krzewów prezentowana jest na mapie tematycznej z podkładem mapy ewidencyjnej lub ortofotomapy.

Zapytaj o szczegóły