Nietoperze

Specjalistyczne ekspertyzy przyrodnicze w zakresie oddziaływania inwestycji na chiropterofaunę, w tym screening, monitoring przed- i porealizacyjny, inwentaryzacje, audyty, kompensacje, nadzory oraz interwencje. Nasza oferta jest skierowana między innymi do podmiotów uczestniczących w projektach inwestycyjnych związanych z budową i eksploatacją elektrowni i farm wiatrowych oraz termomodernizacją budynków.

Ptaki

Specjalistyczne ekspertyzy przyrodnicze w zakresie oddziaływania inwestycji na awifaunę, w tym screening, monitoring przed- i porealizacyjny, inwentaryzacje, kompensacje, nadzory oraz interwencje. Nasza oferta jest skierowana między innymi do podmiotów uczestniczących w projektach inwestycyjnych związanych z budową i eksploatacją elektrowni i farm wiatrowych oraz termomodernizacją budynków.

Płazy i gady

Specjalistyczne ekspertyzy przyrodnicze w zakresie oddziaływania inwestycji na herpetofaunę, w tym inwentaryzacje, kompensacjenadzory. Nasza oferta jest skierowana między innymi do podmiotów uczestniczących w projektach inwestycyjnych wymagających przeprowadzenia prac ziemnych, w tym dotyczących budowy dróg i urządzeń hydrotechnicznych oraz konserwacji urządzeń melioracyjnych.

Szata roślinna

Specjalistyczne ekspertyzy przyrodnicze w zakresie oddziaływania inwestycji na florę i roślinność. Nasza oferta jest skierowana między innymi do podmiotów uczestniczących w projektach inwestycyjnych wymagających zmiany sposobu użytkowania powierzchni terenu.

Obszary chronione

Specjalistyczne ekspertyzy przyrodnicze w zakresie oddziaływania inwestycji na obszary chronione oraz usługi planowania ich ochrony. Nasza oferta jest skierowana między innymi do podmiotów uczestniczących w projektach inwestycyjnych realizowanych w obszarach Natura 2000 bądź w ich sąsiedztwie oraz do organów i instytucji ochrony środowiska, które sporządzają plany ochrony i plany zadań ochronnych dla obszarów chronionych.

Systemy Informacji Przestrzennej

Specjalistyczne usługi w zakresie systemów informacji przestrzennych. Nasza oferta jest skierowana do wszystkich podmiotów potrzebujących wsparcia w sporządzeniu cyfrowych warstw informacyjnych oraz opracowań kartograficznych.