Plan ochrony dla rezerwat przyrody - tablica
Plan ochrony dla rezerwat przyrody – tablica

Podstawą ochrony rezerwatu przyrody jest dobrze przygotowany plan ochrony. Plan sporządza sprawujący nadzór nad rezerwatem (zazwyczaj właściwy lokalnie regionalny dyrektor ochrony środowiska) w terminie 5 lat od jego ustanowienia. Jego zadaniem jest określenie wizji stanu przyrody w rezerwacie jaki powinien być osiągnięty w czasie obowiązywania planu oraz wskazanie zabiegów ochronnych, które należy wykonać dla osiągnięcia tych celów.

Zakres planu ochrony

Usługa polega na sporządzeniu dokumentacji planu ochrony, projektu zarządzenia oraz przeprowadzeniu uzgodnień w zakresie treści tego projektu.

Plan ochrony dla rezerwat przyrody - krajobraz
Zapytaj o szczegóły