Kompensacja ornitologiczna - skrzynki natynkowe
Kompensacja ornitologiczna – skrzynki natynkowe

Usługa wyrównania szkód wyrządzonych w siedliskach ptaków jest adresowana do podmiotów, których inwestycje mogą mieć niekorzystny wpływ na awifaunę oraz wobec których nałożono wymóg przeprowadzenia działań minimalizujących lub kompensujących. Ma ona również zastosowanie w obrębie siedlisk ptaków włączonych do sieci Natura 2000, jeśli w sporządzonych dla nich planach zadań ochronnych lub planach ochrony wprowadzono zalecenia dotyczące realizacji działań zabezpieczających i ratunkowych.

Kompensacja ornitologiczna to nie dobra wola inwestora a obowiązek wynikający z przepisów prawa. Likwidując siedliska ptaków wskutek prowadzonych prac termomodernizacyjnych budynku inwestor zobowiązany jest do zapewnienia conajmniej takiej samej liczby miejsc gniazdowania, jaka była dostępna dla ptaków przed rozpoczęciem tych prac.

Przykłady kompensacji

Przykładem realizowanych działań są: projektowanie i montaż natynkowych lub podtynkowych skrzynek dla ptaków na budynkach planowanych do termomodernizacji oraz dostawa i montaż budek dla ptaków wieszanych w parkach i w lasach.

Zapytaj o szczegóły