Nadzór herpetologiczny - konserwacja rowu
Nadzór herpetologiczny – konserwacja rowu

Realizacja inwestycji, która wymaga wykonania prac ziemnych w sąsiedztwie terenów podmokłych, niesie ze sobą ryzyko związanie z zabijaniem występujących tam płazów oraz niszczeniem ich siedlisk. W takich okolicznościach niezbędna może okazać się asysta specjalisty, który dopilnuje, aby przedsięwzięcie zostało przeprowadzenia bez szkody dla przyrody. Specjalistyczna usługa nadzoru przyrodniczego polega na obecności doświadczonego herpetologa podczas realizacji przedsięwzięcia, reagowaniu na każdy przypadek naruszania przepisów ochrony gatunkowej oraz proponowaniu działań zaradczych w przypadku zagrożenia dla zwierząt.

Zapytaj o szczegóły