Nadzór ornitologiczny - termomodernizacja
Nadzór ornitologiczny – termomodernizacja

W miejscach, gdzie realizacja przedsięwzięcia może skutkować naruszeniem przepisów ochrony gatunkowej poprzez płoszenie, niepokojenie i zabijanie ptaków oraz niszczenie siedlisk lub uniemożliwianie dostępu do ich schronień powinien być sprawowany specjalistyczny nadzór przyrodniczy – nadzór ornitologiczny. Usługa polega na kontroli i nadzorowaniu przez doświadczonego ornitologa postępu prac budowlanych i remontowych, w taki sposób, aby nie naruszały one obowiązujących w Polsce przepisów ochrony gatunkowej.

Zapytaj o szczegóły