Kompensacja chiropterologiczna - skrzynki podtynkowe
Kompensacja chiropterologiczna – skrzynki podtynkowe

Usługa wyrównania szkód wyrządzonych w siedliskach nietoperzy jest dedykowana podmiotom, których przedsięwzięcia mogą mieć negatywny wpływ na chiropterofaunę oraz wobec których nałożono wymóg przeprowadzenia działań łagodzących lub kompensujących. Ma ona również zastosowanie w obrębie siedlisk nietoperzy włączonych do sieci Natura 2000, jeśli w sporządzonych dla nich planach zadań ochronnych lub planach ochrony wprowadzono zalecenia, dotyczące realizacji działań zabezpieczających i ratunkowych.

Przykłady kompensacji

Przykładem realizowanych działań są: projektowanie i montaż natynkowych lub podtynkowych schronień dla nietoperzy na budynkach planowanych do termomodernizacji, dostawa i montaż skrzynek dla nietoperzy wieszanych w parkach i w lasach, ograniczenie uciążliwości obecności kolonii rozrodczych i zimowisk nietoperzy w budynkach oraz przesiedlanie nietoperzy w miejsca ich regularnego przebywania, jeśli nie ma możliwości zastosowania działań alternatywnych.

Zapytaj o szczegóły