Interwencja chiropterologiczna - mroczek posrebrzany
Interwencja chiropterologiczna – mroczek posrebrzany

Pojawienie się zabłąkanych nietoperzy na terenach zurbanizowanych nakłada obowiązek podjęcia odpowiednich działań interwencyjnych przez właściwy organ wykonawczy gminy. Celem tych działań jest zminimalizowanie ryzyka powstałego w wyniku kontaktu osób postronnych z dzikimi zwierzętami poprzez przemieszczenie ich do miejsc regularnego przebywania. Zadania to można być zrealizowane wyłącznie przez podmioty upoważnione przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (nasza firma posiada takie upoważnienie). Usługa polega na odłowieniu nietoperzy w miejscach, gdzie ich obecność jest przypadkowa i niepożądana, określeniu zakresu ewentualnej pomocy weterynaryjnej, a następnie przemieszczeniu w rejony naturalnego przebywania tych zwierząt.

Zapytaj o szczegóły