Opracowania kartograficzne
Opracowania kartograficzne

Nieodłącznym elementem większości dokumentów planistycznych, raportów i prognoz są mapy tematyczne. Za ich pośrednictwem można w czytelny sposób zilustrować szereg zjawisk związanych z uwarunkowaniami realizacji inwestycji oraz przestawić wyniki analiz przestrzennych. W wielu przypadkach, na przykład podczas sporządzania raportu oddziaływania na środowiska, planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 czy planu ochrony dla rezerwatu przyrody, parku narodowego oraz krajobrazowego, zobrazowanie zagadnień w formie graficznej i kartograficznej jest wręcz wymogiem, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

Zakres usługi

Usługa polega na redakcji map i planów w oparciu o dane GIS oraz ich publikacji w formie papierowej i elektronicznej.

Zapytaj o szczegóły