Nadzór chiropterologiczny - termomodernizacja
Nadzór chiropterologiczny – termomodernizacja

W miejscach, gdzie planowana inwestycja może powodować naruszenie przepisów ochrony gatunkowej poprzez płoszenie, niepokojenie i zabijanie nietoperzy oraz niszczenie siedlisk lub uniemożliwianie dostępu do ich schronień, powinien być sprawowany specjalistyczny nadzór przyrodniczy – nadzór chiropterologiczny. Usługa polega na obecności doświadczonego chiropterologa podczas realizacji przedsięwzięcia, reagowaniu na każdy przypadek naruszania przepisów ochrony gatunkowej oraz proponowaniu działań zaradczych w przypadków, jeśli takie naruszenie wystąpi.

Zapytaj o szczegóły