Interwencja ornitologiczna - jerzyk
Interwencja ornitologiczna – jerzyk

Pojawienie się ptaków w miejscach, gdzie ich obecność jest przypadkowa i niepożądana, nakłada obowiązek podjęcia odpowiednich działań interwencyjnych przez właściwy organ wykonawczy gminy. Zadania to można być zrealizowane wyłącznie przez podmioty upoważnione przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (nasza firma posiada takie upoważnienie). Usługa polega na schwytaniu ptaków, określeniu zakresu ewentualnej pomocy weterynaryjnej, a następnie przemieszczeniu ich w rejony regularnego przebywania.

Zapytaj o szczegóły