Przetwarzanie danych przestrzennych
Przetwarzanie danych przestrzennych

Dokumentowanie wyników prac terenowych w postaci cyfrowych warstw informacyjnych stało się obecnie standardem, a często nawet wymogiem. Co więcej, gromadzenie danych geograficznych w postaci numerycznej daje wiele zalet, w tym możliwość zaprezentowania zjawisk na mapach tematycznych oraz poddania ich szczegółowej analizie przestrzennej.

Zakres usługi

Oferowany zakres usług GIS obejmuje: pozyskiwanie danych przestrzennych, ich przetwarzanie (dygitalizacja, wektoryzacja, konwersja pomiędzy formatami i układami współrzędnych), kontrolę poprawności topologicznej oraz analizę. Co więcej, specjalizujemy się w dostosowaniu danych powstałych w ramach inwentaryzacji przyrodniczych do wymogów Standardu Danych GIS w ochronie przyrody.

Zapytaj o szczegóły