Inwentaryzacja nietoperzy w lasach - Podkowiec mały
Inwentaryzacja nietoperzy w lasach – Podkowiec mały

Inwentaryzacja nietoperzy w lasach to usługa, celem której jest rozpoznanie walorów chiropterologicznych badanego obszaru, a tym samym bardziej skuteczna ochrona lokalnych populacji nietoperzy i ich siedlisk. Inwentaryzacja ma znaczenie z naukowego, jak i „ochroniarskiego” punktu widzenia (inwentaryzacja nietoperzy w lasach objętych ochroną). Jej rola jest nieoceniona również w lasach gospodarczych, gdzie nietoperze świadczą usługi ekosystemowe na rzecz leśników (biologiczne zwalczanie szkodników leśnych).

Zakres inwentaryzacji

Inwentaryzacja chiropterofauny terenów zalesionych obejmuje odłowy nietoperzy w sieci chiropterologiczne (posiadamy niezbędne zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), kontrole skrzynek dla nietoperzy, kontrole zasiedlenia dziupli oraz badania aktywności nietoperzy metodami bioakustycznymi z wykorzystaniem detektorów ultradźwiękowych.

Inwentaryzacja nietoperzy w lasach - karlik drobny

Zakres raportu z prac terenowych

Ekspertyza, będąca efektem inwentaryzacji przyrodniczej, zawiera opis walorów chiropterologicznych badanego obszaru oraz zalecenia dotyczące działań ochronnych, zmierzających do zabezpieczenia kluczowych dla nietoperzy elementów środowiska przyrodniczego.

Zapytaj o szczegóły