Plan ochrony dla parku-krajobrazowego - tablica
Plan ochrony dla parku-krajobrazowego – tablica

Zgodnie z obowiązującym prawem, plan ochrony dla parku krajobrazowego powinien być sporządzony przez dyrektora parku lub dyrektora zespołu parków krajobrazowych w ciągu 5 lat od jego ustanowienia. Plan sporządza się w celu zachowania wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz krajobrazowych parku przy jednoczesnym turystycznym, rekreacyjnym oraz gospodarczym użytkowaniu jego zasobów.

Zakres planu ochrony

Usługa polega na sporządzeniu dokumentacji planu ochrony, projektu zarządzenia oraz przeprowadzeniu uzgodnień w zakresie treści tego projektu.

Plan ochrony dla parku krajobrazowego - krajobraz
Zapytaj o szczegóły