Lista realizacji

Rezerwat przyrody “Jaskinia Raj”

Szósty rok monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w Jaskini Raj położonej w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie” PLH260041 (gmina Chęciny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie).

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring nietoperzy GIOŚ

Rynek w Jaraczewie

Nadzór przyrodniczy nad wycinką drzew i krzewów w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie płyty rynku w Jaraczewie wraz z remontem chodników wzdłuż pierzei rynku (gmina Jaraczewo, powiat jarociński, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór ornitologiczny
Nadzór chiropterologiczny

Obiekt wielkopowierzchniowy w Regułach

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu wielkopowierzchniowego w Regułach (gmina Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie).

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Droga lokalna z włączeniem w ulicę Koszalińską w Poznaniu

Projekt ochrony zieleni wraz z inwentaryzacją dendrologiczną w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi lokalnej wraz z włączeniem w ulicę Koszalińską w Poznaniu.

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Budynek przedszkola samorządowego w Pyszczynie

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku przedszkola samorządowego w Pyszczynie (gmina Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie). Opinie zostały złożone wraz z wnioskami o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku. Przedsięwzięcie to planuje się sfinansować ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Budynek Urzędu Gminy w Gnieźnie

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku Urzędu Gminy Gniezno w Gnieźnie (gmina Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie). Opinie zostały złożone wraz z wnioskami o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku. Przedsięwzięcie to planuje się sfinansować ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Budynek sali wiejskiej w Zbyszewicach

Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku sali wiejskiej położonego w Zbyszewicach (gmina Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie). Ekspertyzy zostały złożone wraz z wnioskami o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku. Przedsięwzięcie to planuje się sfinansować ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Budynek przedszkola samorządowego w Radwankach

Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku przedszkola samorządowego położonego w Radwankach (gmina Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie). Ekspertyzy zostały złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku. Przedsięwzięcie to planuje się sfinansować ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Ekrany akustyczne w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ekranów akustycznych w rejonie ulicy Krzywoustego w Poznaniu (województwie wielkopolskie). Inwentaryzacja została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Wczytywanie nowych realizacji