Lista realizacji

Głuchów Logistics Centre

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Głuchów Logistics Centre w Głuchowie (gmina Tuszyn, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonym wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.

Data realizacji:
2021 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu

Ekspertyza botaniczna dotycząca występowania kocanek piaskowych w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.

Data realizacji:
2021 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja roślin naczyniowych

Nieruchomość przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu

Waloryzacja dendrologiczna Osiedla Maltańskiego położonego przy ul. Warszawskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2021 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2021 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Droga lokalna łącząca ulicę Annę Jantar z ulicą Czesława Niemena w Poznaniu

Ekspertyza ornitologiczna dotycząca zasiedlenia drzew rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi lokalnej łączącej ulicę Annę Jantar z ulicą Czesława Niemena w Poznaniu (województwo wielkopolskie) przez gatunki ptaków podlegających w Polsce ochronie prawnej. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Data realizacji:
2021 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków

Magazyn główny na terenie zakładu producenta autobusów, trolejbusów i tramwajów w Bolechowie-Osiedle

Nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu głównego wraz z budynkiem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą oraz parkingu południowego i wiaty na terenie zakładu producenta autobusów, trolejbusów i tramwajów w Bolechowie-Osiedle (gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2021 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór ornitologiczny

Hala magazynowo-produkcyjno-usługowa z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w Łazach

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w Łazach (gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonym wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.

Data realizacji:
2021 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza

Drzewa rosnące przy ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie

Ekspertyza ornitologiczna dotycząca zasiedlenia drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie (gmina Murowana Goślina, powiat poznański, województwo wielkopolskie) przez gatunki ptaków podlegających w Polsce ochronie prawnej.

Data realizacji:
2021 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków

Nieruchomość przy ulicy Słonecznej w Baranowie

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na zabudowie nieruchomości położonej przy ulicy Słonecznej w Baranowie (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2021 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w lasach

Budynki przy ulicy Romana Dmowskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku oraz rozbiórce budynków położonych przy ulicy Romana Dmowskiego w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2021 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Wczytywanie nowych realizacji