Lista realizacji

Nieruchomości pokryte roślinnością leśną przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przywrócenia nieruchomości nieużytkowanych do użytkowania rolniczego położonych przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2024 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Parking samochodowy przy ulicy Browarnej w Poznaniu

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu samochodowego przy ulicy Browarnej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2024 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Budynek biurowy przy ulicy Franklina Roosevelta w Poznaniu

Opinia ornitologiczna dotycząca zasiedlenia przez ptaki planowanych do usunięcia drzew rosnących przy ulicy Franklina Roosevelta w Poznaniu (województwo wielkopolskie), w związki z ich kolizją z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie budynku biurowego. Ekspertyza została sporządzona w związku z wezwaniem Prezydenta Miasta Poznaniu do uzupełnienia wniosku o wydane zezwolenie na usunięcie drzew.

Data realizacji:
2024 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków

Osiedle mieszkaniowe przy ulicy Opolskiej w Poznaniu

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Opolskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2024 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Gazociąg Janikowo-Poznań

Nadzór ornitologiczny nad usunięciem drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na remoncie gazociągu w/c DN300 Janikowo-Poznań (gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Konieczność sprawowania nadzoru wynikała z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zezwalającej na odstępstwa od zakazów niszczenia siedlisk oraz gniazd gatunków ptaków podlegających ochronie prawnej.

Data realizacji:
2024 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór ornitologiczny

Budynek magazynowy przy ulicy Unii Lubelskiej w Poznaniu

Ekspertyza przyrodnicza (ornitologiczna i chiropterologiczna) dotycząca zasiedlenia przez ptaki i nietoperze planowanych do usunięcia drzew rosnących przy ulicy Unii Lubelskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie), w związki z ich kolizją z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie budynku magazynowego. Ekspertyza została sporządzona w związku z wezwaniem Prezydenta Miasta Poznaniu do uzupełnienia wniosku o wydane zezwolenie na usunięcie drzew.

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Ulica Juliusza Słowackiego w Złotnikach

Nadzór przyrodniczy nad usunięciem drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Złotnikach (gmina Suchy Las, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Konieczność sprawowania nadzoru wynikała z decyzji Starosty Poznańskiego zezwalającej na usunięcie drzew.

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór ornitologiczny

Ulica Śnieżna w Suchym Lesie

Nadzór przyrodniczy nad usunięciem drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie ulicy Śnieżnej oraz kanalizacji deszczowej w Suchym Lesiem (gmina Suchy Las, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Konieczność sprawowania nadzoru wynikała z decyzji Starosty Poznańskiego zezwalającej na usunięcie drzew.

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór ornitologiczny

Dyskont spożywczy przy ulicy Wrzesińskiej w Kostrzynie

Opinia ornitologiczna dotycząca możliwości usunięcia gniazd oknówki oraz ich pozostałości, znajdujących się na budynku obiektu handlowego położonego przy ulicy Wrzesińskiej w Kostrzynie (gmina Kostrzyn – miasto, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków

Ulica Wiązowa w Puszczykowie

Nadzór ornitologiczny podczas wycinki drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie ulicy Wiązowej w Puszczykowie (gmina Puszczykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Konieczność sprawowania nadzoru wynikała z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zezwalającej na odstępstwo od zakazu niszczenia siedlisk gatunków ptaków podlegających ochronie prawnej.

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór ornitologiczny

Wczytywanie nowych realizacji