Lista realizacji

Szkoła Podstawowa w Kiszewie

Nadzór chiropterologicznego nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części zachodniej pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kiszewie (gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór chiropterologiczny
Kompensacja chiropterologiczna

Tramwajowa Trasa Kórnicka w Poznaniu

Opinia chiropterologiczna dotycząca zasiedlenia przez nietoperze planowanych do usunięcia drzew kolidujących z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie poznańskiej trasy tramwajowej (tzw. Trasy Kórnickiej) na odcinku ulica Kórnicka – Osiedle Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ulicy Unii Lubelskiej (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach
Inwentaryzacja nietoperzy w lasach

Farma fotowoltaiczna w Chociemyślu

Nadzór herpetologiczny nad budową farmy fotowoltaicznej w miejscowości Chociemyśl (gmina Kotla, powiat głogowski, województwo dolnośląskie).

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór herpetologiczny

Droga powiatowa nr 2422P Przybroda-Góra

Opinia ornitologiczna dotycząca planowanego do usunięcia drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej 2422P Przybroda-Góra (obręb Przybroda, gmina Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Opinia została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków

Park technologiczny przy ulicy Nowosolskiej w Poznaniu

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie parku technologicznego przy ulicy Nowosolskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Inwentaryzacja została wykorzystana podczas oceny ryzyka inwestycyjnego.

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Droga powiatowa nr 1331P Trzcianka-Biała

Ekspertyza zoologiczna (entomologiczna, ornitologiczna oraz chiropterologiczna) dotycząca przewidzianych do usunięcia drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na rozbudowie drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała (gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie). Ekspertyza była uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonym wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach
Inwentaryzacja nietoperzy w lasach

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Glińskie Góry w gminie Nowy Tomyśl

Opracowanie i uzgodnienie projektu uchwały w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Glińskie Góry w gminie Nowy Tomyśl (powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Obszary chronione

Gazociąg Węzła Sątopy – Mieszalnia Gazu Grodzisk

Nadzór przyrodniczy, w tym entomologiczny, herpetologiczny, ornitologiczny i chiropterologiczny, nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód – budowa gazociągu DN300 wraz z rozbudową Węzła Sątopy i Mieszalni Gazu Grodzisk (gmina Grodzisk Wielkopolski, powiat grodziski oraz gminy Nowy Tomyśl i Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór herpetologiczny
Nadzór ornitologiczny
Nadzór chiropterologiczny

Staw w Kicinie

Inwentaryzacja chiropterologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na oczyszczaniu stawu w Kicinie (gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Raport z inwentaryzacji nietoperzy był załącznikiem do karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonej wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach
Inwentaryzacja nietoperzy w lasach

Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej

Ekspertyza chiropterologiczna zawierającej propozycję działań minimalizujących i kompensujących negatywny wpływ na nietoperze oraz ich siedliska przedsięwzięcia polegającego na remoncie oraz przebudowie w obiektach zespołu zakładu i osiedla przemysłowego w Sielpi Wielkiej oraz zmianie sposobu użytkowania na cele dydaktyczno-szkoleniowe związane z funkcją Muzeum Zagłębia Staropolskiego w budynku Suszarni II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, w tym na zniszczenie zimowiska nietoperzy znajdującego się w obiekcie, w którym było realizowane przedsięwzięcie.

Data realizacji:
2022 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach
Kompensacja chiropterologiczna

Wczytywanie nowych realizacji