Lista realizacji

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ulicy Lwowskiej w Poznaniu

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną położonego przy ulicy Lwowskiej w Poznaniu.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Ulica Druskienicka w Poznaniu

Nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew i krzewów w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie fragmentu ulicy Druskiennickiej w Poznaniu wraz z opracowaniem wniosku o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór ornitologiczny

Droga serwisowa w rejonie nr drogi krajowej nr 92 i węzła Swarzędz Jasin

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi serwisowej łączącej istniejący odcinek drogi serwisowej do drogi krajowej nr 92 z węzłem Swarzędz Jasin (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Hala magazynowa w Jasinie

Nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew i krzewów w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej w Jasinie (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór ornitologiczny

Węzeł przesiadkowy w Chludowie i Golęczewie przy linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na realizacji węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła, w części dotyczącej budowy węzła przesiadkowego w Golęczewie (gm. Suchy Las, pow. poznański, woj. wielkopolskie). Operat dendrologiczny powstały w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji został złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Starosty Poznańskiego zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Droga powiatowa nr 5297P Górzno-Gutów

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 5297P Górzno-Gutów (gmina Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie). Operat dendrologiczny z inwentaryzacji powstał w związku z wezwaniem do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Centrum Integracji Społecznej w Trzciance

Nadzór chiropterologiczny nad wycinką drzew w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Integracji Społecznej w Trzciance (gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór chiropterologiczny

Droga powiatowa nr 2400P Rokietnica-Sobota

Opinia ornitologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków podlegających ochronie prawnej na planowanych do usunięcia drzewach w związku z zamiarem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 2400P Rokietnica-Sobota w miejscowości Napachanie (gmina Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Opinia została załączona do wniosku o wydanie decyzji Wójta gminy Rokietnica zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków

Centrum handlowe w Słupsku

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy ulicami Artura Grottgera, Szczecińską i Bolesława Krzywoustego w Słupsku (powiat słupski, województwo pomorskie). Operat dendrologiczny powstały w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji został złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Prezydenta Miasta Słupska zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Rezerwat przyrody „Jaskinia Raj”

Trzeci rok monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w Jaskini Raj położonej w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Wzgorza Checińsko-Kieleckie” PLH260041 (gmina Chęciny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie).

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring nietoperzy GIOŚ

Wczytywanie nowych realizacji