Lista realizacji

Budynek dworca kolejowego w Błoniach

Nadzór chiropterologiczny nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku dworca kolejowego w Błoniach (gmina Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie). Nadzór wynikał z decyzji derogacyjnej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór chiropterologiczny

Farma fotowoltaiczna w Ruchocinku

Nadzór ornitologiczny nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w Ruchocinku (gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, województwie wielkopolskie), wynikający z decyzji burmistrza Miasta i Gminy Witkowo o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór ornitologiczny

Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej

Nadzór chiropterologiczny nad remontem i przebudową budynku suszarni II wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na cele dydaktyczno-szkoleniowe związane z funkcją Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej. Nadzór wynikał z decyzji derogacyjnej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór chiropterologiczny

Stacja narciarska Karpacz Ski Arena

Porealizacyjny monitoring nietoperzy w obszarze przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej wynikający z decyzji burmistrza Karpacza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring porealizacyjny nietoperzy

Budynek wielofunkcyjny przy ulicy Teofila Mateckiego w Poznaniu

Ekspertyza przyrodnicza (ornitologiczna i chiropterologiczna) dotycząca zasiedlenia przez gatunki ptaków i nietoperzy podlegających w Polsce ochronie prawnej drzew i krzewów, kolidujących z przedsięwzięciem polegającym na budowie budynku wielofunkcyjnego z hala garażową i niezbędną infrastrukturą planowanym przy ulicy Teofila Mateckiego w Poznaniu.

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Farma fotowoltaiczna w Szczecinku

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w Szczecinku (gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie).

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Rezerwat przyrody “Jaskinia Raj”

Siódmy rok monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w Jaskini Raj położonej w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Wzgórza Checińsko-Kieleckie” PLH260041 (gmina Chęciny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie).

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring nietoperzy GIOŚ

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Opinia przyrodnicza (ornitologiczna oraz chiropterologiczna) dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego położonej przy ulicy Sochaczewskiej w Poznaniu. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku.

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

Opinia przyrodnicza (ornitologiczna oraz chiropterologiczna) dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich położonej przy ulicy Romana Dmowskiego w Poznaniu. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku.

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu

Opinia przyrodnicza (ornitologiczna oraz chiropterologiczna) dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica położonej na Osiedlu Oświecenia w Poznaniu. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku.

Data realizacji:
2023 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Wczytywanie nowych realizacji