Lista realizacji

Rozbudowa i przebudowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą producenta przetworów rybnych, sałatek i past kanapkowych przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną, drogową, z niezbędnymi budowlami instalacyjnymi, drogowymi, technologicznymi przewidzianego do realizacji na terenie zakładu producenta producenta przetworów rybnych, sałatek i past kanapkowych przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu. Inwentaryzacja została złożona w ramach wyjaśnień uwag zawartych w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wzywającym do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Data realizacji:
2021 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Układ komunikacyjny w centrum logistyczno-magazynowym w Okmianach

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowa i przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego w centrum logistyczno-magazynowym z zapleczem biurowo-socjalnym w Okmianach (gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie). Inwentaryzacja została złożona w ramach wyjaśnień uwag zawartych w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wzywającym do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Data realizacji:
2020 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i podziemnymi halami garażowymi położonych przy ulicy Józefa Wrońskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i podziemnymi halami garażowymi położonych przy ulicy Józefa Wrońskiego w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Inwentaryzacja została złożona w ramach wyjaśnień uwag zawartych w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wzywającym do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Data realizacji:
2020 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków

Autoryzowana stacja dealerska w Poznaniu

Ekspertyza przyrodnicza dotycząca zasiedlenia drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie autoryzowanej stacji dealerskiej przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) przez gatunki ptaków podlegających w Polsce ochronie prawnej. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Data realizacji:
2020 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków

Szczelina lotnicza przy ulicy Dworkowej w Poznaniu

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca zasiedlenia przez nietoperze szczeliny lotniczej położonej przy ulicy Dworkowej w Poznaniu (województwo wielkopolskie)

Data realizacji:
2020 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Budynek biurowy przy ulicy Franklina Roosevelta w Poznaniu

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego położonego przy ulicy Franklina Roosevelta w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2020 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2020 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Baza paliw przy ulicy Górniczej w Poznaniu

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków: warsztatowego, biurowego, wiaty i zbiorników podziemnych wraz z infrastrukturą przy ulicy Górniczej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Data realizacji:
2020 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków

Magazyn główny na terenie zakładu producenta autobusów, trolejbusów i tramwajów w Bolechowie-Osiedle

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu głównego wraz z budynkiem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą oraz parkingu południowego i wiaty na terenie zakładu producenta autobusów, trolejbusów i tramwajów w Bolechowie-Osiedle (gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2020 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ulicy Świętego Michała w Poznaniu

Ekspertyza przyrodnicza dotycząca zasiedlenia drzew i krzewów rosnących przy ulicy Świętego Michała w Poznaniu (województwo wielkopolskie) przez gatunki zwierząt podlegających w Polsce ochronie prawnej, w tym w szczególności przez nietoperze, ptaki oraz owady saproksyliczne. Ekspertyza została złożona w ramach wyjaśnień uwag zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wzywającym do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Data realizacji:
2020 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza

Wczytywanie nowych realizacji