Lista realizacji

Węzeł przesiadkowy w Chludowie i Golęczewie przy linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na realizacji węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła, w części dotyczącej budowy węzła przesiadkowego w Golęczewie (gm. Suchy Las, pow. poznański, woj. wielkopolskie). Operat dendrologiczny powstały w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji został złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Starosty Poznańskiego zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Droga powiatowa nr 5297P Górzno-Gutów

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 5297P Górzno-Gutów (gmina Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie). Operat dendrologiczny z inwentaryzacji powstał w związku z wezwaniem do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Centrum Integracji Społecznej w Trzciance

Nadzór chiropterologiczny nad wycinką drzew w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Integracji Społecznej w Trzciance (gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie).

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór chiropterologiczny

Droga powiatowa nr 2400P Rokietnica-Sobota

Opinia ornitologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków podlegających ochronie prawnej na planowanych do usunięcia drzewach w związku z zamiarem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 2400P Rokietnica-Sobota w miejscowości Napachanie (gmina Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Opinia została załączona do wniosku o wydanie decyzji Wójta gminy Rokietnica zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja ptaków

Centrum handlowe w Słupsku

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy ulicami Artura Grottgera, Szczecińską i Bolesława Krzywoustego w Słupsku (powiat słupski, województwo pomorskie). Operat dendrologiczny powstały w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji został złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Prezydenta Miasta Słupska zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja dendrologiczna

Rezerwat przyrody „Jaskinia Raj”

Trzeci rok monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w Jaskini Raj położonej w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Wzgorza Checińsko-Kieleckie” PLH260041 (gmina Chęciny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie).

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Monitoring nietoperzy GIOŚ

Park Radolińskich w Jarocinie

Nadzór ornitologiczny oraz nadzór chiropterologiczny podczas usuwania i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w części leśnej Parku Radolińskich w Jarocinie (powiat jarociński, województwo wielkopolskie) w ramach realizowanego programu jego rewaloryzacji i rewitalizacji.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór ornitologiczny
Nadzór chiropterologiczny

Budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z usługami towarzyszącymi w Poznaniu

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny, ze szczególnym uwzględnieniem awifauny i chiropterofauny, w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami towarzyszącymi przy ulicy Wołowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej oraz oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynek usługowo-mieszkalny wielorodzinny w Poznaniu

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny, ze szczególnym uwzględnieniem chiropterofauny, w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Data realizacji:
2019 r.

Rodzaj usługi:
Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja roślin naczyniowych
Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
Inwentaryzacja płazów i gadów
Inwentaryzacja ptaków
Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu
Inwentaryzacja nietoperzy w zimowiskach

Pomnik ofiar obozu zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim koło Chełmna nad Nerem

Nadzór chiropterologiczny nad pracami remontowymi w obrębie pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim koło Chełmna nad Nerem (gmina Dąbie, powiat kolski, wielkopolski wielkopolskie).

Data realizacji:
2018/2019 r.

Rodzaj usługi:
Nadzór chiropterologiczny

Wczytywanie nowych realizacji