Kim jesteśmy?

Nasza firma świadczy szeroki zakres usług z dziedziny ochrony środowiska przyrodniczego oraz jego monitoringu. Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji w trakcie całego procesu jej realizacji. Na etapie planowania przedsięwzięcia przeprowadzamy inwentaryzacje przyrodnicze obszaru inwestycji, monitoring przedrealizacyjny (ptakównietoperzy), a także sporządzamy specjalistyczne opinie i ekspertyzy przyrodnicze (dendrologiczne, herpetologiczne, ornitologiczne i chiropterologiczne). Na etapie realizacji oferujemy nadzór przyrodniczy, zaś na etapie eksploatacji – monitoring porealizacyjny. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu profesjonalnych dokumentacji przyrodniczych, będących elementami raportów oddziaływania na środowisko. Dzięki naszemu zaangażowaniu, decyzje środowiskowe są wydawane sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani eksperci – botanik, entomologherpetolog, ornitolog chiropterolog z kilkunastoletnim doświadczeniem w badaniach naukowych i pracach terenowych. Posiadamy bogatą bazę współpracowników na terenie całej Polski, dzięki czemu usługi realizujemy w każdym zakątku naszego kraju.

Z kim współpracujemy?

Zapraszamy do współpracy:

  • firmy sporządzające raporty oddziaływania na środowisko (outsourcing środowiskowy),
  • inwestorów (w szczególności z branży energetyki odnawialnej, inwestujących w elektrownie wiatrowe i farmy wiatrowe),
  • deweloperów oraz osoby fizyczne,
  • spółdzielnie mieszkaniowe i zarządców nieruchomości,
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej,
  • nadleśnictwa oraz organy i instytucje ochrony środowiska.

Nasze strony internetowe:

www.biotope.pl – Strona firmowa prezentująca pełen wachlarz naszych usług przyrodniczych,
www.chiropterolog.pl – Strona osobista prezentująca usługi naszego chiropterologa (specjalisty od nietoperzy),
gatunki.biotope.pl – Wyszukiwarka gatunków grzybów, w tym porostów, roślin i zwierząt podlegających w Polsce ochronie prawnej, prezentująca ich status ochronny oraz trendy populacyjne,
siedliska.biotope.pl – Wyszukiwarka siedlisk przyrodniczych, prezentująca ich fitosocjologiczne identyfikatory,
drzewa.biotope.pl – Wyszukiwarka gatunków drzew i krzewów,
gis.biotope.pl – Strona poświęcona Standardowi danych GIS w ochronie przyrody,
monitoring-nietoperzy.biotope.pl – Baza danych prezentująca wyniki liczeń nietoperzy w ich zimowiskach, w tym w szczególności w obszarze Natura 2000 Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005 (dostępna po zalogowaniu).

Stoją za nami wielkie liczby

lat działalności
na rynku krajowym

lat doświadzenia w ochronie przyrody
i badaniach naukowych

projektów zrealizowanych
w całej Polsce