Porealizacyjny monitoring nietoperzy to specjalistyczna usługa realizowana przez naszego chiropterologa, której celem jest weryfikacja prognozowań zawartych w raporcie z przedrealizacyjnego monitoringu nietoperzy odnośnie zakresu możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, zwykle wybudowanej elektrowni lub farmy wiatrowej, na nietoperze. W jego ramach dokonuje się oceny zmian natężenia wykorzystania obszaru przedsięwzięcia przez nietoperze w porównaniu z okresem przedrealizacyjnym. Dokonuje się również oszacowania rozmiarów faktycznej śmiertelności spowodowanej kolizjami.

Porealizacyjny monitoring nietoperzy

Na czym polega porealizacyjny monitoring chiropterologiczny? 

Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny realizuje się w oparciu o badania terenowe obejmujące:

  • rejestrację aktywności nietoperzy metodami bioakustycznymi;
  • monitoring ofiar kolizji.

Obowiązek wykonania porealizacyjnego monitoringu chiropterofauny oraz przedkładania raportów z jego przeprowadzenia jest najczęściej wymogiem właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska określonym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zwanej w skrócie decyzją środowiskową.

Zgodność monitoring porealizacyjny nietoperzy z wytycznymi 

Monitoring porealizacyjny nietoperzy jest wykonywany zgodnie z Tymczasowymi wytycznymi, dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze z grudnia 2009 (wersja II) lub z projektem Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze z 2011 r.

Czy wiesz że… 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, monitoring porealizacyjny nietoperzy powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu pięciu lat po oddaniu elektrowni lub farmy wiatrowej do eksploatacji. Uzyskane w tym czasie wyniki o niskiej śmiertelności nietoperzy mogą znieść wszelkie ograniczenia (np. czasowe wyłączenia) nałożone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przykładowe realizacje