Kompensacja ornitologiczna do specjalistyczna usługa realizowana przez naszego ornitologa, lub pod jego nadzorem, polegająca na montażu zastępczych miejsc lęgowych dla ptaków w zamian za zniszczone w skutek realizacji przedsięwzięcia miejsca gniazdowania tych zwierząt. W ramach kompensacji ornitologicznej wiesza się na elewacjach budynków lub na drzewach specjalne budki dla ptaków. W przypadku inwestycji polegających na remoncie elewacji budynków, w ramach kompensacji ornitologicznej instaluje się na ścianach obiektu trocinobetonowe lub drewniane, podtynkowe lub natynkowe budki przeznaczone dla najczęściej gniazdujących w budynkach ptaków, w tym w szczególności dla jerzyka, wróbla, mazurka, kawki oraz bogatki.

Czy wiesz że… 

Kompensacja ornitologiczna to nie dobra wola inwestora a obowiązek wynikający z przepisów prawa. Likwidując siedliska ptaków wskutek prowadzonych prac termomodernizacyjnych budynku inwestor zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej takiej samej liczby miejsc gniazdowania, jaka była dostępna dla ptaków przed rozpoczęciem tych prac.

Przykładowe realizacje