Co oferujemy?

Zapewniamy kompleksową obsługę każdego przedsięwzięcia w trakcie całego procesu jego realizacji oraz eksploatacji.

Na etapie planowania przedsięwzięcia przeprowadzamy inwentaryzacje przyrodnicze obszaru inwestycji, monitoring przedrealizacyjny (ptaków i nietoperzy), a także sporządzamy specjalistyczne opinie i ekspertyzy przyrodnicze (dendrologiczne, herpetologiczne, ornitologiczne i chiropterologiczne).

Na etapie realizacji oferujemy nadzór przyrodniczy, zaś na etapie eksploatacji – monitoring porealizacyjny. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu profesjonalnych dokumentacji przyrodniczych, będących elementami kart informacyjnych przedsięwzięć oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Dzięki naszemu zaangażowaniu, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach są wydawane sprawnie i bez zbędnej zwłoki.

Kim jesteśmy?

Nasz zespół tworzą wykwalifikowani eksperci z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w badaniach naukowych i pracach terenowych.

Botanik

Specjalista od zieleni. Jest on nieodłącznym członkiem zespołu realizującego inwentaryzację przyrodniczą. Przeprowadza inwentaryzację roślin, zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych.

Dendrolog

Specjalista od drzew i krzewów. Jest od nieodłącznym członkiem zespołu realizującego inwentaryzację przyrodniczą. Jego wiedza jest niezbędna w przygotowaniu inwentaryzacji dendrologicznej.

Entomolog

Specjalista od owadów. Jest on nieodłącznym członkiem zespołu realizującego inwentaryzację przyrodniczą. Przeprowadza inwentaryzację owadów oraz innych zwierząt bezkręgowych, w tym pijawek, skorupiaków, pajęczaków, ślimaków i małży. Jego wiedza jest niezbędna w przygotowaniu opinii entomologicznej oraz ekspertyzy entomologicznej.

Herpetolog

Specjalista od płazów i gadów. Jest on nieodłącznym członkiem zespołu realizującego inwentaryzację przyrodniczą. Przeprowadza inwentaryzację płazów i gadów w okresie godów i rozrodu, a także migracji tych zwierząt. Jego wiedza jest niezbędna w sprawowaniu nadzoru herpetologicznego oraz w zaplanowaniu i realizacji kompensacji herpetologicznej.

Ornitolog

Specjalista od ptaków. Jest on nieodłącznym członkiem zespołu realizującego inwentaryzację przyrodniczą. Przeprowadza inwentaryzację ptaków w okresie lęgowym oraz pozalęgowym tych zwierząt. W ramach przedsięwzięć polegających na budowie elektrowni lub farm wiatrowych przeprowadza screening ornitologiczny oraz przedrealizacyjny monitoring ptaków w obszarach przeznaczonych pod te inwestycje. W obrębie wybudowanych elektrowni lub farm wiatrowych realizuje porealizacyjny monitoring ptaków. Jego wiedza jest niezbędna w przygotowaniu opinii ornitologicznej oraz ekspertyzy ornitologicznej, w sprawowaniu nadzoru ornitologicznego oraz w zaplanowaniu i realizacji kompensacji ornitologicznej.

Chiropterolog

Specjalista od nietoperzy. Jest on nieodłącznym członkiem zespołu realizującego inwentaryzację przyrodniczą. Przeprowadza inwentaryzację tych ssaków w miejscach rozrodu, zimowiskach oraz w lasach. W ramach przedsięwzięć polegających na budowie elektrowni lub farm wiatrowych przeprowadza screening chiropterologiczny oraz przedrealizacyjny monitoring nietoperzy w obszarach przeznaczonych pod te inwestycje. W obrębie wybudowanych elektrowni lub farm wiatrowych realizuje porealizacyjny monitoring nietoperzy. Dla inwestorów w energetykę wiatrową może przeprowadzić na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia audyt chiropterologiczny due diligence. Przeprowadza on również monitoring nietoperzy o znaczeniu wspólnotowym. Jego wiedza jest niezbędna w przygotowaniu opinii chiropterologicznej oraz ekspertyzy chiropterologicznej, w sprawowaniu nadzoru chiropterologiczego oraz w zaplanowaniu i realizacji kompensacji chiropterologicznej.

Z kim współpracujemy?

Zapraszamy do współpracy:

  • firmy sporządzające karty informacyjne przedsięwzięć oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko (outsourcing środowiskowy),
  • inwestorów (w szczególności z branży energetyki odnawialnej, inwestujących w elektrownie wiatrowe i farmy wiatrowe oraz farmy fotowoltaiczne),
  • deweloperów oraz osoby fizyczne,
  • spółdzielnie mieszkaniowe i zarządców nieruchomości,
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej,
  • nadleśnictwa oraz organy i instytucje ochrony środowiska.

Nasze strony internetowe

www.chiropterolog.pl

Strona osobista prezentująca usługi naszego chiropterologa (specjalisty od nietoperzy).

www.biotope.pl

Strona firmowa prezentująca pełen wachlarz naszych usług przyrodniczych

gatunki.biotope.pl

Wyszukiwarka gatunków grzybów, w tym porostów, roślin i zwierząt podlegających w Polsce ochronie prawnej, prezentująca ich status ochronny oraz trendy populacyjne.

siedliska.biotope.pl

Wyszukiwarka siedlisk przyrodniczych, prezentująca ich fitosocjologiczne identyfikatory.

drzewa.biotope.pl

Wyszukiwarka gatunków drzew i krzewów.

gis.biotope.pl

Strona poświęcona Standardowi danych GIS w ochronie przyrody.

monitoring-nietoperzy.biotope.pl

Baza danych prezentująca wyniki liczeń nietoperzy w ich zimowiskach, w tym w szczególności w obszarze Natura 2000 Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005 (dostępna po zalogowaniu).