Kompensacja chiropterologiczna do specjalistyczna usługa realizowana przez naszego chiropterologa, lub pod jego nadzorem, polegająca na budowie lub montażu zastępczych miejsc rozrodu lub zimowania dla nietoperzy w zamian za zniszczone w skutek realizacji przedsięwzięcia siedliska tych zwierząt. W ramach kompensacji chiropterologicznej wiesza się na elewacjach budynków lub na drzewach specjalne skrzynki dla nietoperzy, adaptuje poddasza dla kolonii rozrodczych lub buduje podziemne obiekty naśladujące jaskinie, w których zwierzęta te zapadają w sen zimowy. W przypadku inwestycji polegających na remoncie elewacji budynków, w ramach kompensacji chiropterologicznej instaluje się na ścianach obiektu trocinobetonowe lub drewniane, podtynkowe schronienia przeznaczone dla najczęściej zasilających budynki nietoperzy, w tym w szczególności dla mroczka posrebrzanego, mroczka późnego, karlików i borowca wielkiego.

Kompensacja chiropterologiczna

Przykładowe realizacje