Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Środzie Wielkopolskiej w części dotyczącej budowy wiaduktu nad torami PKP wraz z parkingiem w rejonie ulicy Niedziałkowskiego (Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie).