Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i podziemnymi halami garażowymi położonych przy ulicy Józefa Wrońskiego w Poznaniu

biotope
20.01.2021

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i podziemnymi halami garażowymi położonych przy ulicy Józefa Wrońskiego w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Inwentaryzacja została złożona w ramach wyjaśnień uwag zawartych w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wzywającym do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.