Zabudowa mieszkalna wielorodzinna przy ulicy Jasielskiej w Poznaniu

biotope
23.11.2022

Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących ptaków objętych ochroną w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami oraz dwukondygnacyjnymi garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą techniczną przy ulicy Jasielskiej w Poznaniu.