Nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu rosnących przy ulicy Pogodnej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).