Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

biotope
12.04.2016

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku użyteczności publicznej położonym przy ulicy Pięknej w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Ekspertyzy zostały złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 3.2.1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.