realizacje-swietlica-wiejska-w-poklatkach-i-publiczna-szkola-podstawowa-w-ziminie

Świetlica wiejska w Poklatkach i publiczna szkoła podstawowa w Ziminie - ekspertyza ornitologiczna, ekspertyza chiropterologiczna