Stacja transformatorowa, linie kablowe oraz przyłącza do działek w gminie Przemęt

biotope
01.06.2014

Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 „Pojezierze Sławskie” PLB300011 planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej, linii kablowej SN-15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłączy do działek rolnych w gminie Przemęt (powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie).