Ekspertyza ornitologiczna dotycząca występowania ptaków oraz ich siedlisk na przewidzianych do usunięcia drzewach koludujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie stacji paliw w miejscowości Mechlin (gmina Śrem, powiat śremski, województwo wielkopolskie). Ekspertyza została sporządzona w związku z wymogiem określinym w decyzji Burmistrza Śremu zezwalającej na usunięcie drzew.