Sieć techniczna urządzeń kolejowej magistrali E59

biotope
11.12.2018

Nadzór przyrodniczy, w tym herpetologiczny, nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci technicznej urządzeń srk, teletechnicznych i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Leszno-Stare Bojanowo od km 97,675 do km 111,250 realizowanego w ramach zadania pod nazwą „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap IV: odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” (powiat leszczyński, wielkopolski wielkopolskie).