Przedszkole Specjalne Bartek w Poznaniu

biotope
08.08.2017

Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku użyteczności publicznej położonym na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Opinie zostały złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” i poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”.