Plaża miejska w Swarzędzu

biotope
17.06.2021

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie plaży miejskiej w Swarzędzu (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonym wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.