Trzeci rok monitoringu stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Kiszewo PLH300037 (gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie).