Obszar Natura 2000 „Kiszewo”

biotope
09.06.2016

Monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska oraz uzupełnienie stanu wiedzy o tym gatunku w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Kiszewo” PLH300037 (gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie).