Obiekty budowlane na trasie linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań

biotope
18.09.2020

Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku Punktu Stwierdzenia Końca Pociągu na stacji Kościan PKSP (Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie) oraz budynku Nastawni na stacji Stare Bojanowo BS (gmina Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie) w związku z ich planowaną rozbiórką.