Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Gołanicach

biotope
10.04.2018

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w kościele p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Gołanicach (gmina Święciechowa, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.