Kanał Kołaczkowski

biotope
01.06.2014

Inwentaryzacja roślin naczyniowych (w tym drzew i krzewów), zbiorowisk roślinnych oraz płazów, gadów, ptaków i ssaków w obszarze inwestycji polegającej na odbudowie koryta Kanału Kołaczkowskiego (gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie).