Hala magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym w Wypędach

biotope
18.05.2020

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym w Wypędach (gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie). Inwentaryzacja została sporządzona w związku z decyzją Wójta Gminy Raszyn ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji. Zgodnie z jej treścią, inwestycję należało było objąć specjalistycznym nadzorem przyrodniczym, który: dokona bezpośrednio przez planowaną wycinką kontroli drzew przewidzianych do usunięcia na obecność gatunków zwierząt podlegających ochronie; przed rozpoczęciem prac ziemnych dokona oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych; zdecyduje o terminach przeprowadzenia poszczególnych prac (w tym, np. o przesunięciu terminu planowanej wycinki), czy też o konieczności wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń na placu budowy; zapewni możliwość przemieszczania się zwierząt lub dokona przeniesienia zidentyfikowanych osobników poza obszar planowanych prac.