Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z budynkami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą w Sławkowie (obręb Niwa, gmina Sławków (miasto), powiat będziński, województwo śląskie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko złożonego wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.