Budynki przy ulicy Romana Dmowskiego w Poznaniu

biotope
17.06.2021

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku oraz rozbiórce budynków położonych przy ulicy Romana Dmowskiego w Poznaniu (województwo wielkopolskie).