Nadzór chiropterologiczny podczas prac termomodernizacyjnych 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie (powiat pleszewski, województwo wielkopolskie).