Budynek usługowo-biurowy w Poznaniu

biotope
01.06.2014

Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty „Fortyfikacje w Poznaniu” PLH300005 (Fort IX Brunneck) planowanej inwestycji polegającej na przebudowie hali magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowo-usługowo-handlowe, z rozbudową o kubaturę biurowo-usługowo-handlową i wielopoziomowym parkingiem podziemnym planowanych przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).