Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty “Fortyfikacje w Poznaniu” PLH300005 (Fort IX Brunneck) planowanej inwestycji polegającej na przebudowie hali magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowo-usługowo-handlowe, z rozbudową o kubaturę biurowo-usługowo-handlową i wielopoziomowym parkingiem podziemnym planowanych przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).