Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ulicy Lwowskiej w Poznaniu

biotope
07.05.2019

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną położonego przy ulicy Lwowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).