Inwentaryzacja ptaków i nietoperzy w trzech budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu (województwo wielkopolskie) oraz kompensacja negatywnych skutków jego termomodernizacji na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej.