Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Inwentaryzacja została wykorzystana podczas oceny ryzyka inwestycyjnego.