Budynek komunalny w Bugaju

biotope
20.01.2021

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca wpływu na nietoperze wymiany poszycia dachowego na budynku komunalnym położonych w Bugaju (gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.