Budynek biurowy przy Alei Niepodległości w Poznaniu

biotope
18.09.2020

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego przy Alei Niepodległości w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Opis uwarunkowań przyrodniczych stanowiący wynik inwentaryzacji przyrodniczej był elementem karty informacyjnej złożonej w związku z ubieganiem się inwestora o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia.