Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hotelu przy ulicy Termalnej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).