Opinia przyrodnicza (ornitologiczna i chiropterologiczna) dotycząca zasiedlenia przez ptaki i nietoperze planowanych do usunięcia drzew rosnących na Osiedlu Pod Lipami w Poznaniu (województwo wielkopolskie), w związki z ich kolizją z planowanym przedsięwzięciem polegającym na zagospodarowaniu terenu ogrodu żłobka Calineczka.