Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego w ramach rozwoju systemu komunikacji publicznej aglomeracji kalisko-ostrowskiej.