Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca występowania stanowiska i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku publicznej placówki oświatowej położonej na Osiedlu Jana III Sobieskiego w Poznaniu (województwo wielkopolskie).